Spirituosen
108. Malteser Kreuz 2 cl 2,20 €
109. Wodka Gorbatschow 2 cl 2,20 €
110. Gin 2 cl 2,20 €
111. Campari 1) 2 cl 2,20 €
112. Fernet Branca 2 cl 2,20 €
113. Martini 5 cl 2,20 €
114. Whisky Johnny Walker 1) 2 cl 2,20 €
115. Asbach Uralt 2 cl 2,20 €
1) Farbstoff, 2) Konservierungsstoffe, 3) Koffein, 4) Phenylalaninquelle